Reklamace

V případě reklamace zašlete reklamované zboží na uvedenou adresu spolu s originálem či kopií faktury a popisem závady. Na uvedené adrese je samozřejmě možno zboží předat k reklamaci i osobně.

Ráj nehtů, Školní 514/15, 41501 Teplice